Nieuws

Heren 1 pakt de dubbel

IMG_7496Op dinsdag 18 April 2017 heeft NVC Heren 1 het kampioenschap behaald in de Heren 2e klasse van de Nevobo Volleybal competitie. In de laatste wedstrijd tegen Pegasus HS 2 ging het om het kampioenschap, Als je naar de stand in de competitie keek zou het een spannende wedstrijd moeten worden. NVC won echter met grote overmacht. Eindstand 0-4 (set standen 12-25, 14-25, 14-25, 20-25) Door deze overwinning promoveren we naar de 1e Klasse.

Naast de competitie deed NVC ook mee aan het beker toernooi, daar werd afgelopen zaaterdag de finale gespeelt in Wolvega. Tegen Steenwijkerwold nam NVC direct het initiatief en won eenvoudig de 1e 2 sets, in de derde set kwam Steenwijkerwold sterk terug. Gelukkig konden we in de 4e set laten zien dat we een top jaar hebben. Eindstand 3-1

Aanmelden Straten en bedrijven volleybal toernooi

Meld je hieronder aan voor het straten- en bedrijven volleybaltoernooi:

Het inschrijfgeld bedraagt €35 per team

Voorwaarden voor aanmelding:
– minimaal 2 dames per team
– maximaal 2 competitie spelers per team
– leeftijd vanaf 16 jaar

Teamnaam *

Contactpersoon *

E-mailadres *

Telefoonnummer *

Bericht

A5FlyerNVC2014-LR

NVC valt in de prijzen bij Beachvolleybal Oldemarkt

Afgelopen weekend werd er weer het jaarlijkse beachvolleybal toernooi georganiseerd door DIOS uit Oldemarkt. Bij de heren 2e/3e klasse deden twee teams mee van NVC. Na een 8-tal wedstrijden in regen en wind werden Bert Troost en Freddy Scholing 5e en Elvedin Cilic en Herwin Lokken waren goed voor een 3e plaats. Er deden 20 teams mee in deze klasse. TOP!! De beker gaat mee naar Nijeveen en zal in de, wellicht vernieuwde, prijzenkast komen te staan.

Foto’s Clinic Landstede tijdens 50 jarig jubileum!

Reünie NVC – 50 jarig jubileum

50-jarig jubileum Nijeveense Volleybal Club (NVC)

Zaterdag 27 april viert NVC haar 50-jarig bestaan.  NVC laat dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan en organiseert daarom een grote reünie voor zowel (oud) leden als andere mensen die NVC een warm hart toedragen.

De festiviteiten in de voormiddag zullen plaats vinden in Sporthal de Eendracht. Deze activiteiten zullen in het teken van de jeugd staan, met een heuse clinic verzorgd door Landstede Volleybal.

Na het sportieve programma is er tijd voor de nodige ontspanning, even oude herinneringen ophalen onder het genot van een hapje en een drankje. Dit zal plaats vinden in de feesttent tegenover Sporthal de Eendracht. Mocht u zich hiervoor aangemeld hebben dan wordt er bij de tent vervolgens een Barbecue verzorgd.

Aansluitend aan de barbecue zal er een groot avondfeest zijn. Dit feest is voor iedereen toegankelijk. De Steaming Pianos zullen er voor zorgen dat de voetjes van de vloer komen, geen verzoekje is deze musici te gek!

En alsof dat nog niet  genoeg gezelligheid oplevert, wordt er ook nog een hilarische spelshow:  ‘’IK HOU VAN NVC’’ georganiseerd.

U kunt zich aanmelden via de website van NVC.

Aanmelden kan HIER (voor 15 april)

 

Zoals gezegd is het avondfeest voor iedereen toegankelijk. Dus alle mensen die NVC een warm hart toedragen zijn vanaf 20.00u van harte welkom om in de feesttent het 50 jarig jubileum met ons mee te vieren! Tot 27 april!

De Reüniecommissie

Nachttoernooi 2013

NVC organiseert in 2013 wederom het nacht volleybal toernooi. Op vrijdag 1 februari gaan we er weer een leuk toernooi van maken in de Eendracht te Nijeveen.  Schrijf je snel in!

nachtflyer-2013

SINTERKLAAS voor de jeugd

Hoi jeugdleden,

Aanstaande maandag 3 december is er tijdens de training een Sinterklaasviering voor jullie georganiseerd! Kom dus allemaal en laat je verrassen.

sinterklaas1

Jaarvergadering NVC 18 oktober 2012

Aanwezig
Vanuit het bestuur: Jeanie Schrotenboer (voorzitter), Freddy Scholing, Bart Peters, Moniek den Boer en Maaike Dekker (notulist).
Overige leden: Herwin Lokken, Daniëlle Groen, Carla de Boer, Anja de Kleuver, Willemien van Dijk, Petra Veerman , Erna Zuidema en Obe Brandsma

1 Opening

De voorzitter, Jeanie Schrotenboer, opent de vergadering.

2  Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.

3 Notulen vorige algemene leden vergadering 27-10-2011

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

4  Jaarverslag 2011-2012

Het jaarverslag wordt voorgelezen door de voorzitter.

5 Jaarverslag penningmeester 2011-2012

De penningmeester, Freddy Scholing, doet verslag. Het voordelig resultaat ad € 1.209 heeft het eigen vermogen doen toenemen naar € 18.842.

6  Verslag kascontrole

Carla de Boer en Nico Wink hebben de kascontrole uitgevoerd. Alles is netjes, duidelijk en zonder fouten. De kascommissie verleent daarom decharge aan het bestuur.

7  Benoeming nieuwe kascommissie

Carla de Boer en Albert Beugelink nemen zitting in de kascommissie. Barbara Kroes wil voor het daaropvolgend seizoen (2013-2014) Carla vervangen.

8  Begroting 2012-2013

De begroting wordt doorgenomen. Er is een nadelig resultaat begroot van € 5.400. De penningmeester geeft een toelichting op de verschillende onderdelen. Zo is er voor het 50 jarig jubileum van NVC een éénmalig bedrag van € 5.000 begroot. De activiteitencommissie geeft hierop enige toelichting: Het is de bedoeling op 27 april 2013 te starten met bijvoorbeeld een jeugdtoernooi in de middag. Tevens zou een dergelijk toernooi opgezet kunnen worden voor oud leden, indien er voldoende animo is. Tot slot is het de bedoeling een BBQ en aansluitend feest te organiseren. Dit alles in combinatie met Koninginnedag in verband met de huur van een tent.

De aanwezige leden geven akkoord voor de negatieve begroting ad € 5.400.

9  Contributievaststelling en vrijstelling niet spelende leden

Vrijgesteld van contributie zijn: Roelof Bouwknegt, Dirk Wolters, Jeanie Schrotenboer, Johan Scholing, Marian Scholing, Marion Imhoff en Henk Siepel.

Contributievaststelling:
De basiscontributie is onveranderd.
De contributie voor de Nevobo is aangepast i.v.m. prijsstijgingen binnen de Nevobo
Tevens zal de contributie voor de stadscompetitie omhoog gaan, omdat de bijdrage voor de stadscompetitie is verhoogd.
In de ALV van 21-10-2010 is destijds afgesproken de verhogingen van Nevobo en stadscompetitie in rekening te brengen bij de spelende leden.
Iedereen gaat akkoord met de genoemde verhogingen.

10  Bestuursverkiezing
Freddy Scholing (penningmeester) treedt af en is herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Freddy wordt herkozen.

11  Commissies

Activiteitencommissie:
Herwin Lokken en Daniëlle Groen zijn aanwezig namens de activiteitencommissie. Animo voor de toernooien loopt terug. Het nachttoernooi is wel erg succesvol geweest. In totaal hebben 15 teams meegedaan. Voor de jeugd is nog een Sinterklaasfeest en het ouder-kind toernooi georganiseerd.
Voor volgend seizoen wil de activiteitencommissie weer een kamp voor de jeugd organiseren.
Het stratenvolleybaltoernooi van aankomend weekend is helaas afgelast omdat zich maar één team heeft aangemeld.

Technische Commissie:
De technische commissie bestaat uit de verschillende trainers en een bestuurslid, namelijk Jeanie Schrotenboer. Bert Troost is coördinator voor de jeugd. Hij doet dit samen met Harm Altena. Voor komend seizoen een keer samen gaan zitten om de jeugdcoördinatie te bespreken.

Website:
Namens de websitecommissie zijn Willemien van Dijk en Moniek den Boer aanwezig. Het aanleveren van stukjes voor de website loopt niet. Ook de verschillende logo’s op de site kloppen niet meer, linkjes werken niet altijd en de website kan qua opmaak verbeterd worden.
Moeten we professionele hulp inschakelen?
Herwin gaat een keer met Bert, Arjen en Moniek naar de site kijken, ook in verband met het aankomende jubileum.

12  Organiseren acties

Snoepactie:
De snoepactie is ook dit jaar weer een succes geweest en zal ook komend seizoen weer plaats gaan vinden, maar dan in gewijzigde vorm. Zo is het de bedoeling met volleybollen (brood bolletjes) te gaan lopen in plaats van snoep.

13  Rondvraag
–  Herwin meldt dat Dobberpop de vereniging € 250 heeft opgeleverd. Voor ieder verkocht kaartje is de helft naar de vereniging gegaan.
–    Freddy meldt dat de gemeente sporthal de Eendracht wil overdragen aan DOS. Er zijn reeds verschillende gesprekken geweest met DOS. Deze heeft echter aangegeven hier vooralsnog niets in te zien. Als DOS uiteindelijk niet wil, gaat de gemeente op zoek naar een alternatief. Het bestuur houdt de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend in de gaten.

14  Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:15 uur.