Huisregels

Aanmelding nieuwe leden
Er mag gedurende twee opeenvolgende maandagen gratis op proef worden meegetraind. Hierna meldt men zich aan als lid. Aanmelden geschiedt door het inschrijfformulier (en een machtigingskaart) in te vullen en in te leveren bij de ledenadministratie.

Teamindeling
Binnen de vereniging wordt er in competitieverband, in de stadscompetitie en in de NeVoBocompetitie, maar ook recreatief gespeeld. Er zijn zowel jeugdteams als seniorenteams.
Indien men ervoor kiest competitie te willen gaan spelen zal de technische commissie bepalen in welk team men kan gaan trainen en spelen.

Wijze van betalen
Door middel van automatische afschrijving. (Dit is de officieel vastgestelde betalingswijze.)
Per acceptgirokaart (als tegen betalingswijze 1 principiële bezwaren bestaan). Hierbij wordt per transactie EUR 1,50 extra in rekening gebracht als tegemoetkoming in de kosten. De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt in vier termijnen (in september, november, januari en maart) geïnd.

Adreswijziging
Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie doorgegeven te worden.

Opzegging lidmaatschap
Wie het lidmaatschap wil beëindigen moet hiervan de ledenadministratie schriftelijk in kennis stellen voor 1 januari, of als het nieuwe kalenderjaar is begonnen, voor 1 juli. De contributie blijft tot genoemde data verschuldigd.
Ingeval van deelname aan de competitie is de NeVoBo-afdracht over het hele lopende seizoen verschuldigd.

Beëindiging spelen in competitieverband
Wanneer het lid het spelen in competitieverband beëindigt, maar nog wel lid blijft van NVC, dient deze de eigendommen van de vereniging in te leveren (wedstrijdshirt, tas, e.d.).

Verwerking mutaties
Van elke schriftelijke doorgegeven wijziging in de gegevens (aanmelding, adreswijziging, opzegging) ontvangt het lid een schriftelijke bevestiging van de verwerking. Is dit bericht niet binnen twee weken ontvangen, neem dan contact op met de ledenadministratie.

Privacyverklaring
Om meer informatie te krijgen over uw privacy op onze site, kunt u de privacyverklaring NVC Nijeveen lezen.